สินค้าแนะนำ
 
- เจลขาว
(รุ่น ใช้กับฟิล์ม)


   
 
 
- เครื่องดูดหมึก
(รุ่น 3 M)


   
- หมึกถ่ายเอกสาร LG
    ชนิดหลอด 1.5 Kg.
    IR600 8500 7200
    8070 105+
   
 
- หมึกถ่ายเอกสารCeBit
    ชนิดหลอด 2 Kg.
    IR5570 6570 5800
    6800
   
- หมึกถ่ายเอกสารCeBit
      ชนิดหลอด 1 Kg.
    IR2270 4570 3035
    3045
   
 
Current Pageid = 1